Privacyverklaring Studio Ica

Let op: het kopiëren en/of vermenigvuldigen van deze privacyverklaring is schending van copyright. Wij van Studio Ica willen benadrukken dat we te allen tijde nooit de intentie hebben om roekeloos met jouw persoonlijke gegevens om te gaan. Daarnaast zullen wij nooit gegevens en informatie verspreiden of doorverkopen een derden. We vinden het belangrijk dat bezoekers goed op de hoogte zijn en wij raden aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. De informatie die wij verzamelen dienen een van de volgende doelen:

 • Het verbeteren van ons aanbod en onze diensten. We kijken welke pagina’s het meest worden bezocht.
 • Om jou nog beter van dienst te kunnen zijn.

Studio Ica, gevestigd aan Schinkelhavenstraat 11b, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina vind je tevens de verplichte meldingen volgens de AVG wet.

Contactgegevens

Studio Ica
Schinkelhavenstraat 11B
1075VN Amsterdam

ica@studioica.nl
www.studioica.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Ica verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via formulieren op de website of via e-mail.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Interesse in geboden diensten
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op ica@studioica.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Om je te mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
 • Studio Ica analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten en services af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Studio Ica verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Daarnaast verwerken we de gegevens die jij zelf aanlevert, zoals informatie dat via het contact- en aanvraagformulier wordt gestuurd. Wij raden aan om géén privacygevoelige informatie te verstrekken via de website en/of via het contactformulier.

Geautomatiseerde besluitvorming

Studio Ica neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Spotlight Webdesign) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studio Ica bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Type gegevens Bewaartermijn
Contactformulier Max. 4 jaar
Inschrijving Nieuwsbrief Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief.
Aanvraag via e-mail Max. 4 jaar
Overige formulieren Max. 4 jaar
Klantgegevens Max. 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Ica verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio Ica blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hieronder een overzicht van de partijen waar Studio Ica mee samenwerkt:

 • Belastingdienst: ten alle tijden kunnen zij inzage opvragen in de administratie van Studio Ica
 • Google (Analytics): Zij verwerken de statistieken van de website

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studio Ica gebruikt functionele en analytische cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. We gebruiken deze cookies ook om de website te optimaliseren.

Studio Ica maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies

  Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de site, maken we soms gebruik van cookies. Uw pc onthoudt de indeling die u zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

 • Cookies voor websitestatistieken

  Studio Ica maakt gebruik van een web analytics pakket (Google Analytics) om te analyseren welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), of u een groot scherm hebt, etc. Op basis daarvan kunnen we onze website verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen dus zijn niet te herleiden naar wie u bent. Ze worden alleen gebruikt om uw bezoek aan onze site te analyseren.

 • Tracking cookies

  Het contactformulier is beveiligd met reCAPTCHA v3 van Google. Dit is een onzichtbaar spamfilter. Om te bepalen of de bezoeker een robot is of niet, worden er tracking cookies geplaatst. Google’s privacybeleid en servicevoorwaardenzijn hierbij van toepassing.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Ica en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ica@studioica.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van  privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Studio Ica wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Ica neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ica@studioica.nl

Wat wij zelf doen om jouw privacy te waarborgen.

 • Onze website wordt regelmatig geüpdatet, ter voorkoming van hackpogingen
 • Wij verzamelen enkel gegevens die echt noodzakelijk zijn om jou van dienst te kunnen zijn
 • Onze website is beveiligd met een SSL certificaat

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Toepasselijk recht

Op de website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

21 september 2022